Skip to main content

Violine primo značenje

šta znači Violine primo

Na latinici: Definicija i značenje reči Violine primo (ital. violino primo) muz. prva violina

Reč Violine primo sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (итал. виолино примо) муз. прва виолина


Violončelist(a) muz. svirač u violončelo...
Violonist(a) muz. svirač u violon....
Violon muz. v. violina; po ital. violone : bas-violina u HUD i HUŠ veku na...
Violirati povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; s...
Violine sekondo muz. druga violina....
Violine primo muz. prva violina...
Sve reči na slovo v