Skip to main content

Violonist(a) značenje

šta znači Violonist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Violonist(a) (ital. violone) muz. svirač u violon.

Reč Violonist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. виолоне) муз. свирач у виолон.


Violončelist(a) muz. svirač u violončelo...
Violonist(a) muz. svirač u violon....
Violon muz. v. violina; po ital. violone : bas-violina u HUD i HUŠ veku na...
Violirati povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; s...
Violine sekondo muz. druga violina....
Violine primo muz. prva violina...
Sve reči na slovo v