Skip to main content

Violine sekondo značenje

šta znači Violine sekondo

Na latinici: Definicija i značenje reči Violine sekondo (ital. violino secondo) muz. druga violina.

Reč Violine sekondo sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. виолино сецондо) муз. друга виолина.


Violončelist(a) muz. svirač u violončelo...
Violonist(a) muz. svirač u violon....
Violon muz. v. violina; po ital. violone : bas-violina u HUD i HUŠ veku na...
Violirati povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; s...
Violine sekondo muz. druga violina....
Violine primo muz. prva violina...
Sve reči na slovo v