Skip to main content

Violirati značenje

šta znači Violirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Violirati (latinski violare) povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; silovati, obepgčastiti; oskrna-viti, obesvetiti

Reč Violirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. виоларе) повредити, престу-пити закон; нарушити, погазити уговор, обавезу; силовати, обепгчастити; оскрна-вити, обесветити


Violončelist(a) muz. svirač u violončelo...
Violonist(a) muz. svirač u violon....
Violon muz. v. violina; po ital. violone : bas-violina u HUD i HUŠ veku na...
Violirati povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; s...
Violine sekondo muz. druga violina....
Violine primo muz. prva violina...
Sve reči na slovo v