Skip to main content

Violon značenje

šta znači Violon

Na latinici: Definicija i značenje reči Violon (fr. violon) muz. v. violina; pood italijanske reči: violone (violone): bas-violina u HUD i HUŠ veku najdublji gudački instrument u basu, današnji kontrabas.

Reč Violon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. виолон) муз. в. виолина; по итал. виолоне (виолоне): бас-виолина у ХУД и ХУШ веку најдубљи гудачки инструмент у басу, данашњи контрабас.


Violončelist(a) muz. svirač u violončelo...
Violonist(a) muz. svirač u violon....
Violon muz. v. violina; po ital. violone : bas-violina u HUD i HUŠ veku na...
Violirati povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; s...
Violine sekondo muz. druga violina....
Violine primo muz. prva violina...
Sve reči na slovo v