Skip to main content

Violoncelo značenje

šta znači Violoncelo

Na latinici: Definicija i značenje reči Violoncelo (ital. violoncello) muz. mali violinski bas koji se za vreme sviranja drži između kolena; viola di gamba, čelo.

Reč Violoncelo sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. виолонцелло) муз. мали виолински бас који се за време свирања држи између колена; виола ди гамба, чело.


Violončelist(a) muz. svirač u violončelo...
Violonist(a) muz. svirač u violon....
Violon muz. v. violina; po ital. violone : bas-violina u HUD i HUŠ veku na...
Violirati povrediti, prestu-piti zakon; narušiti, pogaziti ugovor, obavezu; s...
Violine sekondo muz. druga violina....
Violine primo muz. prva violina...
Sve reči na slovo v