Skip to main content

Vita brevis značenje

šta znači Vita brevis

Na latinici: Definicija i značenje reči Vita brevis (latinski ars longa, vita brevis) umetnost je duga, a život kratak.

Reč Vita brevis sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. арс лонга, вита бревис) уметност је дуга, а живот кратак.


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v