Skip to main content

Vitrometar značenje

šta znači Vitrometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Vitrometar (latinski vitrum staklo, od grčke reči: metron) ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova

Reč Vitrometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. витрум стакло, грч. метрон) онт. апарат за мерење јачине ломљења зракова


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v