Skip to main content

Vitriolescirati značenje

šta znači Vitriolescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vitriolescirati (od latinske reči: vitriolescere) hen. pretvarati se u vitriol.

Reč Vitriolescirati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. витриолесцере) хен. претварати се у витриол.


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v