Skip to main content

Vitrificirati značenje

šta znači Vitrificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vitrificirati pretvarati u staklo.

Reč Vitrificirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: претварати у стакло.


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v