Skip to main content

Vitrotipija značenje

šta znači Vitrotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vitrotipija (latinski vitrum staklo, od grčke reči: tipos) veština izrađivanja fotografskih slika na staklu.

Reč Vitrotipija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. витрум стакло, грч. типос) вештина израђивања фотографских слика на стаклу.


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v