Skip to main content

Vitriolizacija značenje

šta znači Vitriolizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vitriolizacija (od latinske reči: vitriolisatio)hemija: pretvaranje u vitriol.

Reč Vitriolizacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. витриолисатио) хем. претварање у витриол.


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v