Skip to main content

Vitalan značenje

šta znači Vitalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vitalan (latinski vitalis) životni, koji se tiče života; živahan, sposoban za život, sa životnom snagom; oživljavajući, koji pomaže život;figurativno: veoma važan, bitan, neophodan.

Reč Vitalan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. виталис) животни, који се тиче живота; живахан, способан за живот, са животном снагом; оживљавајући, који помаже живот; фиг. веома важан, битан, неопходан.


Vitrotipija veština izrađivanja fotografskih slika na staklu....
Vitrometar ont. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova...
Vitrificirati pretvarati u staklo....
Vitrifikacija postakla-vanje, pretvaranje u staklo, postakljenje...
Vitriolizacija hem. pretvaranje u vitriol....
Vitriolescirati hen. pretvarati se u vitriol....
Sve reči na slovo v