Skip to main content

Zanana značenje

šta znači Zanana

Na latinici: Definicija i značenje reči Zanana (pere. zananeh) odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca.

Reč Zanana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. зананех) одељење за жене у кући обичних Персијанаца.


Zanimljiv Zanimljiv je pridev koji opisuje nekog ili nešto što pobuđuje, emocije...
Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Zanat majstorija, veština; obrt....
Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja moda; žanr...
žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnov...
Sve reči na slovo z