Skip to main content

Zani značenje

šta znači Zani

Na latinici: Definicija i značenje reči Zani (ital. zanni) lakrdijaš, pajac, opsenar (u ital. komediji); v. bufon.

Reč Zani sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. занни) лакрдијаш, пајац, опсенар (у итал. комедији); в. буфон.


Zanimljiv Zanimljiv je pridev koji opisuje nekog ili nešto što pobuđuje, emocije...
Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Zanat majstorija, veština; obrt....
Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja moda; žanr...
žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnov...
Sve reči na slovo z