Skip to main content

žandarmerija značenje

Šta znači žandarmerija


žandarmerija

latinica:

Definicija i značenje reči žandarmerija (od francuske reči: gendarmerie) u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnovi organizovane trupe za održavanje javnog poretka i bezbednosti u državi.

Reč žandarmerija napisana unazad: ajiremradnaž

žandarmerija se sastoji od 12 slova.

sta je žandarmerija

Slično:
Šta znači Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Šta znači Zanat majstorija, veština; obrt....
Šta znači Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
Šta znači žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja ...
Šta znači žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojni...
Šta znači žandarm prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnij...