Skip to main content

Zanat značenje

šta znači Zanat

Na latinici: Definicija i značenje reči Zanat (arap. san-at,od turske reči: sanat) majstorija, veština; obrt.

Reč Zanat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. сан-ат, тур. санат) мајсторија, вештина; обрт.


Zanimljiv Zanimljiv je pridev koji opisuje nekog ili nešto što pobuđuje, emocije...
Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Zanat majstorija, veština; obrt....
Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja moda; žanr...
žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnov...
Sve reči na slovo z