Skip to main content

žanr značenje

šta znači žanr

Na latinici: Definicija i značenje reči žanr (fr. genre) rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr (fr. dernier genre) poslednja moda; žanr-slika slika koja prikazuje prizor ili radnju iz svakidašnjeg života (za razliku od istorijske slike, čiji je predmet neki istorijski događaj); žanr-slikar onaj koji radi žanr-slike; žanr-umetnostumetnost koja prikazuje jedinku kao predstavnika svoje vrste u krugu delanja koje karakteriše tu vrstu (bila u modi u XIX v. u svim evropskim zemljama).

Reč žanr sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. генре) род, врста; начин писања, стил; дерније жанр (фр. дерниер генре) последња мода; жанр-слика слика која приказује призор или радњу из свакидашњег живота (за разлику од историјске слике, чији је предмет неки историјски догађај); жанр-сликар онај који ради жанр-слике; жанр-уметностуметност која приказује јединку као представника своје врсте у кругу делања које карактерише ту врсту (била у моди у XИX в. у свим европским земљама).


Zanimljiv Zanimljiv je pridev koji opisuje nekog ili nešto što pobuđuje, emocije...
Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Zanat majstorija, veština; obrt....
Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja moda; žanr...
žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnov...
Sve reči na slovo z