Skip to main content

žanr značenje

Šta znači žanr


žanr

latinica:

Definicija i značenje reči žanr (od francuske reči: genre) rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr (od francuske reči: dernier genre) poslednja moda; žanrslika slika koja prikazuje prizor ili radnju iz svakidašnjeg života (za razliku od istorijske slike, čiji je predmet neki istorijski događaj); žanrslikar onaj koji radi žanrslike; žanrumetnostumetnost koja prikazuje jedinku kao predstavnika svoje vrste u krugu delanja koje karakteriše tu vrstu (bila u modi u XIX v. u svim evropskim zemljama).

Reč žanr napisana unazad: rnaž

žanr se sastoji od 4 slova.

sta je žanr

Slično:
Šta znači Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Šta znači Zanat majstorija, veština; obrt....
Šta znači Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
Šta znači žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja ...
Šta znači žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojni...
Šta znači žandarm prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnij...