Skip to main content

žanbaža značenje

Šta znači žanbaža


žanbaža

latinica:

Definicija i značenje reči žanbaža (od francuske reči: jambe, jambage) građ. temeljni zid, zid temeljac; dovratakustika:

Reč žanbaža napisana unazad: ažabnaž

žanbaža se sastoji od 7 slova.

sta je žanbaža

Slično:
Šta znači Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Šta znači Zanat majstorija, veština; obrt....
Šta znači Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
Šta znači žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja ...
Šta znači žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojni...
Šta znači žandarm prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnij...