Skip to main content

žanbaža značenje

šta znači žanbaža

Na latinici: Definicija i značenje reči žanbaža (fr. jambe, jambage) građ. temeljni zid, zid temeljac; dovratak.

Reč žanbaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. јамбе, јамбаге) грађ. темељни зид, зид темељац; довратак.


Zanimljiv Zanimljiv je pridev koji opisuje nekog ili nešto što pobuđuje, emocije...
Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Zanat majstorija, veština; obrt....
Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja moda; žanr...
žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnov...
Sve reči na slovo z