Skip to main content

žandarm značenje

šta znači žandarm

Na latinici: Definicija i značenje reči žandarm (fr. gens d-armes, gendarm) prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnije: naziv za pojedine konjičke pukove; u bivšoj Jugoslaviji: čuvar javnog poretka i bezbednosti, policajac, redar, pozornik, pandur.

Reč žandarm sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. генс д-армес, гендарм) првобитно, у Француској: коњаник у тешком оклопу; доцније: назив за поједине коњичке пукове; у бившој Југославији: чувар јавног поретка и безбедности, полицајац, редар, позорник, пандур.


Zanimljiv Zanimljiv je pridev koji opisuje nekog ili nešto što pobuđuje, emocije...
Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Zanat majstorija, veština; obrt....
Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja moda; žanr...
žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojničkoj osnov...
Sve reči na slovo z