Skip to main content

žandarm značenje

Šta znači žandarm


žandarm

latinica:

Definicija i značenje reči žandarm (od francuske reči: gens darmes, gendarm) prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnije: naziv za pojedine konjičke pukove; u bivšoj Jugoslaviji: čuvar javnog poretka i bezbednosti, policajac, redar, pozornik, pandur.

Reč žandarm napisana unazad: mradnaž

žandarm se sastoji od 7 slova.

sta je žandarm

Slično:
Šta znači Zani lakrdijaš, pajac, opsenar ; v. bufon. ...
Šta znači Zanat majstorija, veština; obrt....
Šta znači Zanana odeljenje za žene u kući običnih Persijanaca....
Šta znači žanr rod, vrsta; način pisanja, stil; dernije žanr poslednja ...
Šta znači žandarmerija u bivšoj Jugoslaviji i danas u mnogim zemljama — na vojni...
Šta znači žandarm prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnij...