Skip to main content

žigolo značenje

Šta znači žigolo


žigolo

latinica:

Definicija i značenje reči žigolo (od francuske reči: gigolo) mlad čovek koji uglavnom živi od ljubavnih veza sa starijim imućnijim gospama, u čije kuće ponajčešće ulazi kao učitelj igranja; profesionalni igrač koji daje časove igranja po kućama.

Reč žigolo napisana unazad: ologiž

žigolo se sastoji od 6 slova.

sta je žigolo

Slično:
Šta znači Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu...
Šta znači Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice...
Šta znači Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Šta znači Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Šta znači Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može ...
Šta znači Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj i...