Skip to main content

žigolo značenje

šta znači žigolo

Na latinici: Definicija i značenje reči žigolo (fr. gigolo) mlad čovek koji uglavnom živi od ljubavnih veza sa starijim imućnijim gospama, u čije kuće ponajčešće ulazi kao učitelj igranja; profesio-nalni igrač koji daje časove igranja po kućama.

Reč žigolo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. гиголо) млад човек који углавном живи од љубавних веза са старијим имућнијим госпама, у чије куће понајчешће улази као учитељ играња; професио-нални играч који даје часове играња по кућама.


Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z