Skip to main content

Zigostat značenje

šta znači Zigostat

Na latinici: Definicija i značenje reči Zigostat (od grčke reči: zygostateo terazijama merim) onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca.

Reč Zigostat napisana unazad: zigostat i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зyгостатео теразијама мерим) онај који мери, који испитује тежину металног новца.

Slično: 
Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z