Skip to main content

Zigomorfan značenje

šta znači Zigomorfan

Na latinici: Definicija i značenje reči Zigomorfan (od grčke reči: zygos jaram, morphe oblik) znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jednom ravni podeliti na simetrične polovine, npr. kod zmije, lista ljubičice i dr.; zigomorfan cvet bog. simetričan cvet.

Reč Zigomorfan napisana unazad: nafromogiZ i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зyгос јарам, морпхе облик) знат. овако се назива грађа неког организма када се може само једном равни поделити на симетричне половине, нпр. код змије, листа љубичице и др.; зигоморфан цвет бог. симетричан цвет.

Slično: 
Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z