Skip to main content

Zigurat značenje

šta znači Zigurat

Na latinici: Definicija i značenje reči Zigurat (asirsko-vavilonski zikkuratu vrh, vrhunac) vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od takvih piramida poznata je kao Vavilon-ska kula.

Reč Zigurat napisana unazad: tarugiZ i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (асирско-вавилонски зиккурату врх, врхунац) врста степенасте пирамиде-хра-ма грађене у старом Вавилону; једна од таквих пирамида позната је као Вавилон-ска кула.

Slično: 
Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z