Skip to main content

Zigomatičan značenje

šta znači Zigomatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Zigomatičan (od grčke reči: zygoma)anatomija: jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodičnoj kosti.

Reč Zigomatičan napisana unazad: naitamogiZ i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. зyгома) знат. јагодичњач-ни, јагодњачни, који припада јабучној или јагодичној кости.

Slično: 
Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i sperma...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jedno...
Zigomatičan znat. jagodičnjač-ni, jagodnjačni, koji pripada jabučnoj ili jagodi...
Sve reči na slovo z