Skip to main content

Abacija značenje

šta znači Abacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kome je starešina opat. • Naselje u italijanskom okrugu Alesandrija.

Reč Abacija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: • Земљиште које припада католичкој цркви. • Самостан, манастир у коме је старешина опат. • Насеље у италијанском округу Алесандрија.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a