Skip to main content

Abapi značenje

šta znači Abapi

Na latinici: Definicija i značenje reči Abapi (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru.

Reč Abapi napisana unazad: ipabA i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. абаци) месец август код Турака, по сиријском календару.

Slično: 
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Abasimento snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje....
Sve reči na slovo a