Skip to main content

Abaton značenje

šta znači Abaton

Na latinici: Definicija i značenje reči Abaton (od grčke reči: abatos nepristupačan) deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci;isto znači i aditon.

Reč Abaton sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. абатос неприступачан) део храма, светилишта или цркве у који не смеју ући обични верници, иноверци и световња-ци; уп. адитон.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a