Skip to main content

Abat značenje

šta znači Abat

Na latinici: Definicija i značenje reči Abat

(ital. abate), opat, iguman, starešina manastira;isto znači i abe. 

Reč Abat napisana unazad: tabA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. абате), опат, игуман, стареšина манастира; уп. абе.&нбсп;

Slično: 
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Abasimento snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje....
Sve reči na slovo a