Skip to main content

Abadžija značenje

šta znači Abadžija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine.

Reč Abadžija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. абаци) занатлија који израñује одећу од абе, грубе вунене тканине.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a