Skip to main content

Abataža značenje

šta znači Abataža

Na latinici: Definicija i značenje reči Abataža (fr. abbattage) seča drva; klanje ili ubijanje stoke;figurativno: oštar ukor

Reč Abataža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аббаттаге) сеча дрва; клање или убијање стоке; фиг. оштар укор


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a