Skip to main content

Abataža značenje

Šta znači Abataža

Na latinici: Definicija i značenje reči Abataža (fr. abbattage) seča drva; klanje ili ubijanje stoke;figurativno: oštar ukor

Reč Abataža napisana unazad: ažataba

Abataža se sastoji od 7 slova.

Šta je Abataža

На Ћирилици: (фр. аббаттаге) сеча дрва; клање или убијање стоке; фиг. оштар укор

Slično: 
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Abasimento snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje....
Sve reči na slovo a