Skip to main content

Abakcija značenje

Šta znači Abakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abakcija (latinski abactio partus)medicina: pobačaj, pobacivanje, pomet;isto znači i abortus.

Reč Abakcija napisana unazad: ajickaba

Abakcija se sastoji od 8 slova.

Šta je Abakcija

На Ћирилици: (лат. абацтио партус) мед. побачај, побацивање, помет; уп. абортус.

Slično: 
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Abasimento snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje....
Sve reči na slovo a