Skip to main content

Abakcija značenje

šta znači Abakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abakcija (latinski abactio partus)medicina: pobačaj, pobacivanje, pomet;isto znači i abortus.

Reč Abakcija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. абацтио партус) мед. побачај, побацивање, помет; уп. абортус.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a