Skip to main content

Abakus značenje

šta znači Abakus

Na latinici: Definicija i značenje reči Abakus

(latinski abacus, od grčke reči: abaks) l. svečani sto za skupoceno posuñe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba.

Reč Abakus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. абацус, грч. абакс) л. свечани сто за скупоцено посу&нтилде;е код старих Римљана; 2. даска за игру; 3. сто посут песком за математичке цртеже и радове, даска на којој се рачуна, рачунаљке; 4. у кат. цркви: сто поред олтара; 5. арх. четвртаста плоча која покрива главицу (капитл) стуба.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a