Skip to main content

Abalijenacija značenje

šta znači Abalijenacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abalijenacija (latinski abalienatio)pravo: otuñivanje, otuñenje, odstranjivanje, odstra-njenje.

Reč Abalijenacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. абалиенатио) прав. отуñивање, отуñење, одстрањивање, одстра-њење.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a