Skip to main content

Abanacija značenje

šta znači Abanacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abanacija (latinski ab od, annus godina)pravo: progonstvo iz zemlje na jednu godinu.

Reč Abanacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аб од, аннус година) прав. прогонство из земље на једну годину.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a