Skip to main content

Abasimento značenje

šta znači Abasimento

Na latinici: Definicija i značenje reči Abasimento (ital. abassimento) snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje.

Reč Abasimento sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. абассименто) снижавање, смањивање, обарање, спуштање.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a