Skip to main content

Abazija značenje

šta znači Abazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abazija (od grčke reči: a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja.

Reč Abazija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, басис корак) нед. неспособност ходања.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a