Skip to main content

Abazija značenje

Šta znači Abazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abazija (od grčke reči: a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja.

Reč Abazija napisana unazad: ajizaba

Abazija se sastoji od 7 slova.

Šta je Abazija

На Ћирилици: (грч. а- не, басис корак) нед. неспособност ходања.

Slično: 
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Abasimento snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje....
Sve reči na slovo a