Skip to main content

Abažur značenje

šta znači Abažur

Na latinici: Definicija i značenje reči Abažur

(fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti.

Reč Abažur sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. абат-јоур) šтит на лампи од хартије, тканине и др. за заклањање очију од светлости.


Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kom...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici,...
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Abat

, opat, iguman, starešina manastira; up. abe. 

...
Sve reči na slovo a