Skip to main content

Abundancija značenje

šta znači Abundancija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abundancija (latinski abundare obilovati) 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingvistika: sup-stantiva abundancija imenice koje se menjaju po različitim deklinacijama (npr. u latinski jeziku: plebs, -is i plebes, -en); imenice koje u množini imaju dva roda ili drukčiji rod nego u jednini (npr. u latinski: loci, -orummesta u knjigama: loca, -orum mesta na zemlji); pleonazam

Reč Abundancija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. абундаре обиловати) 1. обиље, обилност, богатство. 2. лингв. суп-стантива абунданција именице које се мењају по различитим деклинацијама (нпр. у лат. језику: плебс, -ис и плебес, -ен); именице које у множини имају два рода или друкчији род него у једнини (нпр. у лат.: лоци, -орумместа у књигама: лоца, -орум места на земљи); плеоназам


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a