Skip to main content

Abuzija značenje

šta znači Abuzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abuzija (latinski abusio) pogrepša upotreba reči;isto znači i katahreza

Reč Abuzija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. абусио) погрепша употреба речи; уп. катахреза


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a