Skip to main content

Abuzemzem značenje

šta znači Abuzemzem

Na latinici: Definicija i značenje reči Abuzemzem (pere. ab voda,od arapske reči: Zamzam ime izvora u blizini Ćabe u Meki) voda sa izvora Zemzem;figurativno: dragocene, retka, stvar.

Reč Abuzemzem sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (пере. аб вода, арап. Замзам име извора у близини Ћабе у Меки) вода са извора Земзем; фиг. драгоцене, ретка, ствар.


Abundancija 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija ...
Abundantan bogat, obilan, obilat; preteran...
Abuna „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica h...
Abulija bezvoljnost, odsustvo volje....
Abuzus prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba....
Abuzija pogrepša upotreba reči; up. katahreza...
Sve reči na slovo a