Skip to main content

Acid

Šta znači Acid


Acid značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acid (latinski acidum) hemija: kiselina.

Reč Acid napisana unazad: dica

Acid se sastoji od 4 slova.

sta je Acid

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....