Skip to main content

Acid značenje

šta znači Acid

Na latinici: Definicija i značenje reči Acid (latinski acidum)hemija: kiselina.

Reč Acid napisana unazad: acid i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. ацидум) хем. киселина.

Slično: 
Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a