Skip to main content

Acidifikacija značenje

šta znači Acidifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidifikacija (od latinske reči: acidificatio)hemija: stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu.

Reč Acidifikacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацидифицатио) хем. стварање киселине, претварање у киселину.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a