Skip to main content

Acidifikacija

Šta znači Acidifikacija


Acidifikacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acidifikacija (od latinske reči: acidificatio) hemija: stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu.

Reč Acidifikacija napisana unazad: ajicakifidica

Acidifikacija se sastoji od 13 slova.

sta je Acidifikacija

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....