Skip to main content

Acinozan značenje

šta znači Acinozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Acinozan (latinski acinosus) pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde.

Reč Acinozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ациносус) пупаст, који има облик зрна грожђа, нпр. жлезде.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a