Skip to main content

Acinozan

Šta znači Acinozan


Acinozan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acinozan (latinski acinosus) pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde.

Reč Acinozan napisana unazad: nazonica

Acinozan se sastoji od 8 slova.

sta je Acinozan

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....