Skip to main content

Acijanoblepsija značenje

šta znači Acijanoblepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Acijanoblepsija (od grčke reči: a- ne, kyanos plav, blepein gledati) slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju.

Reč Acijanoblepsija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, кyанос плав, блепеин гледати) слепоћа за плаву боју, неспособност очију да запажају плаву боју.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a