Skip to main content

Acijanoblepsija značenje

Šta znači Acijanoblepsija


Acijanoblepsija

latinica:

Definicija i značenje reči Acijanoblepsija (od grčke reči: a ne, kyanos plav, blepein gledati) slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju.

Reč Acijanoblepsija napisana unazad: ajispelbonajica

Acijanoblepsija se sastoji od 15 slova.

sta je Acijanoblepsija

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....