Skip to main content

Acidofilan značenje

šta znači Acidofilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidofilan (latinski acidus kiseo) koji podnosi kiselost.

Reč Acidofilan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацидус кисео) који подноси киселост.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a