Skip to main content

Acidofilan

Šta znači Acidofilan


Acidofilan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acidofilan (latinski acidus kiseo) koji podnosi kiselost.

Reč Acidofilan napisana unazad: nalifodica

Acidofilan se sastoji od 10 slova.

sta je Acidofilan

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....