Skip to main content

Aciditet značenje

šta znači Aciditet

Na latinici: Definicija i značenje reči Aciditet (od latinske reči: aciditas) hen. kiselost; ljutina.

Reč Aciditet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацидитас) хен. киселост; љутина.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a