Skip to main content

Aciditet

Šta znači Aciditet


Aciditet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Aciditet (od latinske reči: aciditas) hen. kiselost; ljutina.

Reč Aciditet napisana unazad: tetidica

Aciditet se sastoji od 8 slova.

sta je Aciditet

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....