Skip to main content

Acidoza značenje

Šta znači Acidoza


Acidoza

latinica:

Definicija i značenje reči Acidoza (od latinske reči: acidosis) medicina: samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela, naročito kod šećerne bolesti.

Reč Acidoza napisana unazad: azodica

Acidoza se sastoji od 7 slova.

sta je Acidoza

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....