Skip to main content

Acidoza značenje

šta znači Acidoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidoza (od latinske reči: acidosis)medicina: samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela, naročito kod šećerne bolesti.

Reč Acidoza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацидосис) мед. самотровање киселином услед нагомилавања у организму ацетонских тела, нарочито код шећерне болести.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a