Skip to main content

Acidacija značenje

šta znači Acidacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidacija (od latinske reči: acidatio)hemija: uskišnjavanje, npr. hrane u želucu.

Reč Acidacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацидатио) хем. ускишњавање, нпр. хране у желуцу.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a