Skip to main content

Acidacija značenje

Šta znači Acidacija


Acidacija

latinica:

Definicija i značenje reči Acidacija (od latinske reči: acidatio) hemija: uskišnjavanje, npr. hrane u želucu.

Reč Acidacija napisana unazad: ajicadica

Acidacija se sastoji od 9 slova.

sta je Acidacija

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....