Skip to main content

Acidimetar značenje

šta znači Acidimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidimetar (latinski acidum, od grčke reči: metron) sprava za merenje jačine kiseline.

Reč Acidimetar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацидум, грч. метрон) справа за мерење јачине киселине.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a