Skip to main content

Acidimetar

Šta znači Acidimetar


Acidimetar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acidimetar (latinski acidum, od grčke reči: metron) sprava za merenje jačine kiseline.

Reč Acidimetar napisana unazad: ratemidica

Acidimetar se sastoji od 10 slova.

sta je Acidimetar

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....